Oncologie:

Wil jij je bij cliënten bij wie de ziekte kanker is gediagnostiseerd, hun naasten, (huis)artsen en medisch specialisten als professional en goeie gesprekspartner kunnen profileren? Dan is het onmisbaar dat je medische kennis hebt met betrekking tot de ziekte, diagnostiek en stadiëring, reguliere onderzoeks- en behandelmethoden, veel voorkomende bijwerkingen én dat je je een voorstelling kunt maken wat je cliënt doormaakt.

Vroeg of laat wordt bij ongeveer 1 op de 3 mensen in Nederland kanker vastgesteld. Iedereen krijgt op enig moment in zijn/haar leven met kanker te maken, hetzij als patiënt of als naaste van een patiënt.

Kanker kan op alle leeftijden voorkomen, ook bij kinderen. Echter, bij het ouder worden neemt de kans op het krijgen van kanker fors toe. Maar liefst 2 op de 3 kankerpatiënten zijn ouder dan 65 jaar en naar verwachting zal door de vergrijzing het aantal gevallen alleen maar toenemen.

Gezien het bovenstaande kun je er welhaast van op aan dat je door iemand bij wie de ziekte kanker is vastgesteld (of een naaste van een patiënt) wordt benaderd met de vraag of je hem/haar in aanvulling op reguliere behandelingen wilt ondersteunen. De ziekte kanker heeft namelijk niet alleen een fysieke impact, ook op mentaal, emotioneel en sociaal vlak staat hun wereld op z'n kop. Je kunt hierbij denken aan verlies van gezondheid, het eerst worden gezien als patiënt en daarna pas als mens, angst, depressieve gevoelens, concentratie- en/of geheugenproblemen, slapeloosheid, fysieke bijwerkingen van behandelingen, (blijvende) vermoeidheid, het moeten ondergaan van intensieve en soms traumatische behandelingen, verandering van positie binnen het gezin, verlies van werk of verandering in inkomen en een onzeker toekomstperspectief.

Daarbij komen mensen die de diagnose kanker hebben gekregen vaak (bewust of onbewust) in een rouwverwerkingsproces, óók als de vooruitzichten om van de ziekte te genezen goed zijn. En dat is nog niet alles ... Het oppakken van "het gewone leven" na kanker blijkt moeilijker dan gedacht. Onderzoek wijst uit dat veel mensen na de behandeling of wanneer ze "schoon" verklaard zijn last blijven houden van een of meer van de volgende klachten; psychische klachten als angst en/of onzekerheid (85%), lichamelijke klachten als (neuropathische) pijn en vermoeidheid (60%), relationele problemen (40%) en praktische en financiële problemen (20%).

Gelukkig hoeven mensen bij wie kanker is gediagnostiseerd en hun naasten zich qua begeleiding niet te beperken tot alleen de reguliere gezondheidszorg. Je hebt als hypnotherapeut - aangezien je met hypnose op alle bovengenoemde facetten invloed uit kunt oefenen - iemand veel te bieden. Zowel tijdens het ziekteproces als erna!


Wat komt er tijdens deze Masterclass aan bod?

 • De ziekte kanker.

 • Het ontstaan van kanker.

 • Algemene risicofactoren.

 • Benigne en maligne tumoren.

 • Solide en niet-solide kanker.

 • Metastasering (uitzaaiing).

 • De meest voorkomende kankersoorten uitgediept.

 • Diagnostiek en stadiëring.

 • Reguliere onderzoeks- en behandelmethoden.

 • Veel voorkomende bijwerkingen.

 • Het lymfestelsel en kanker.

 • Verlies en rouw.

 • Hypnotherapeutische ondersteuning.


Let wel, de hypnotherapeutische begeleiding van kankerpatiënten richt zich niet op de behandeling van de ziekte zelf. Dat is het terrein van regulier werkende specialisten vind ik.

De Natural Killercells in het bloed (grote lymfocyten die onderdeel uitmaken van het aangeboren immuunsysteem die met virussen geïnfecteerde cellen en kankercellen opsporen en opruimen) zijn niet in staat geweest vroegtijdig de aanwezige kankercellen te doden en bij sommige vormen van kanker veranderen cellen wél in hun werkzaamheid maar níet qua vorm en bouw. Wanneer dit zo is, dan worden ze door het immuunsysteem niet als kankercel herkend.

Het is naar mijn mening dan ook een illusie dat je met hypnose (ondanks dat wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat wanneer iemand een half uur in een diepe trance verkeert het aantal Natural Killercells in het bloed significant is gestegen) zoveel invloed op het lichaam uit kunt oefenen dat het als behandelmethode kan worden ingezet.

De begeleiding met hypnose kan daarentegen een waardevolle aanvulling zijn en is erop gericht dat mensen die door de ziekte zijn getroffen in een zo goed mogelijke conditie blijven zodat ze de reguliere behandelingen (zo goed mogelijk) aankunnen. Reguliere behandelingen vragen nogal wat van iemand. Niet alleen fysiek, ook mentaal en emotioneel. En zoals gezegd, ook nadat iemand genezen is verklaard kunnen er vervelende restklachten blijven bestaan.Voor wie is deze Masterclass geschikt?

Deze Masterclass is uitermate geschikt voor hypnotherapeuten, psychologen, coaches, counselors, NLP Practitioners, artsen en psychosociaal hulpverleners die zich willen specialiseren in de begeleiding van mensen bij wie is vastgesteld dat ze de ziekte kanker hebben of hebben gehad en niet te vergeten hun naasten.

Om aan deze Masterclass deel te kunnen nemen is het hebben van ervaring met (directe) hypnose een voorwaarde. Ben je nog studerende? Dan is het een must dat je je cliënt naar Somnambulisme (een diepe trance) kunt begeleiden én dat je kunt werken met ideomotorische (vinger)signalen.


Kleine Trainingsgroepen:

Om je de aandacht te geven die je verdient wordt er in kleine groepen lesgegeven. Voor het doorgaan van deze Masterclass ligt het minimum aantal cursisten op 6, de maximale groepsgrootte is 16 cursisten.

De Masterclass wordt op drie locaties gegeven:

Onder Hypnose
Popkenweg 1
9472 ZN ZUIDLAREN

Yders Hoes
Betmersweg 2
9494 RB YDE
HypnoWorld
Heinz Moormannstraat 1A
5831 AS BOXMEER

Zuidlaren en Yde zijn beiden brinkdorpen in de kop van Drenthe en vanuit alle windstreken goed bereikbaar. Op welke locatie in het Noorden van het land de lessen worden gegeven hangt af van de groepsgrootte.

Wil je samen met een groepje collega’s of de leden van je intervisiegroep deze Masterclass op een door jou gekozen locatie volgen? In overleg is veel mogelijk.


Duur van de Masterclass en lestijden:

De duur van deze Masterclass is 2 dagen. De lestijden zijn van 9.00 tot 17.00 uur. Vanaf 8.45 uur ben je van harte welkom om onder het genot van een kopje koffie en wat lekkers al even informeel met de andere cursisten kennis te maken.

Hou er in de planning van de rest van je dag rekening mee dat een lesdag uit kan lopen. Het voortijdig de les verlaten raad ik je zeker niet aan.


Syllabus:

Na afloop van de Masterclass ontvang je per e-mail een document met daarin de sheets die tijdens de lesdagen zijn gebruikt. Je kunt dan alle belangrijke informatie die je nodig hebt om van de begeleiding van mensen die de diagnose kanker hebben gekregen en hun naasten binnen jouw praktijk een succes te maken, op je gemak nog eens nakijken.


Aanmelding, kosten en betaling:

Je kunt je uitsluitend schriftelijk voor deze Masterclass aanmelden. Om het je gemakkelijk te maken vind je onder de onderstaande knop een inschrijfformulier. Na ontvangst zal ik je inschrijving zo spoedig mogelijk, op volgorde van binnenkomst, in behandeling nemen. Nadat ik je aanmelding heb verwerkt, stuur ik je per e-mail een factuur.

De kosten voor de Masterclass bedragen € 499,-. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, versnaperingen en de syllabus en exclusief lunches.


Opleiding tot Hypnose Master Oncologie:

Bij de begeleiding van mensen bij wie is vastgesteld dat ze de ziekte kanker hebben of hebben gehad en hun naasten is het niet alleen belangrijk dat je medische kennis hebt met betrekking tot de ziekte zelf en wat je cliënt doormaakt. Als échte Master heb je je ook gespecialiseerd in alles wat met stress te maken heeft.

Daarbij heb je technieken in huis waarmee je je cliënt kunt leren hoe hij/zij zijn/haar stresssysteem uit kan zetten. Het hebben van een ziekte als kanker brengt immers stress met zich mee. Daarbij vragen reguliere behandelingen nogal wat van iemand. Niet alleen fysiek, ook mentaal en emotioneel.

Ook nadat iemand hersteld is verklaard kan hij/zij last blijven houden van vervelende klachten. Wanneer klachten langere tijd aanhouden staat niet alleen iemands stresssysteem volcontinue aan, iemand levert ook in op zijn/haar veerkracht. Dit geldt ontegenzeggelijk ook voor mensen bij wie is vastgesteld dat ze de ziekte kanker hebben of hebben gehad.

De Masterclasses Oncologie, Hartcoherentie en Stress vormen tesamen de opleiding Hypnose Master Oncologie . Schrijf je voor deze opleiding in? Dan profiteer je van een aantrekkelijke korting.


Accreditatie:

De Masterclass Oncologie is geaccrediteerd door GAT Register Opleidingen (GRO) en wordt als bij- en nascholing erkend door de Beroepsverenigingen CAT-collectief en CAT-vergoedbaar. De training is Hbo-conform, het aantal studiebelastingsuren (SBU) is 32.Ontwerp, teksten en realisatie Janine Alting - Auteursrecht/Copyright 2021 Onder Hypnose Opleidingen, Masterclasses & Trainingen